Dưới đây, QTIdesign xin gửi tới quý bạn đọc mẫu thiết kế nội thất văn phòng đẳng cấp bậc nhất được thực hiện cho khách hàng vô cùng khó tính tại Quận  – TPHCM. Mẫu thiết kế hiện đại hòa quyện giữa con người và thiên nhiên với cách bố trí cây xanh, thảm cỏ ngay trong không gian làm việc.

Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 1
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 1
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 12
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 12
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 11
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 11
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 10
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 10
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 9
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 9
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 8
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 8
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 7
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 7
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 6
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 6
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 5
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 5
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 4
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 4
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 3
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 3
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM - 2
Nội thất văn phòng cao cấp của khách hàng quận 1 TPHCM – 2